Regelefterlevnad

Vilka regler styr din verksamhet?

Compliance - GDPR

Det engelska uttrycket Compliance betyder regelefterlevnad. Det är en bra början men inte tillräckligt för att beskriva vad en Compliancefunktion i ett företag ska göra och bidra med! Var kommer GDPR in i bilden?

Läs mer

Kvalitetsledning

Ett ledningssystem ska utgöra ett redskap för att uppnå de krav som ställs på verksamheten. Vid ett målinriktat och strukturerat arbetssätt, där vi lär av varandra, ger goda möjligheter för en långsiktig utveckling. Hur fungerar ditt ledningssystem?

Läs mer

Projektledning

Om man inte tidigt i projektet planerar och definierar vad som ska göras kan detta snabbt leda till okontrollerade ökande kostnader, tidplaner som inte går att leva upp till och avgränsningar som är otydliga! Behöver du stöd i ditt projekt?

Läs mer

Tillgängliga kurser

Nedan presenteras gällande kurser. Klicka på den du är intresserad av och boka kursen idag!

Aktuellt

Ta del av våra intressanta artiklar!
Följ oss gärna via:

Cornelium AB

E-post

Vårt fokusområde är Governance, Compliance, GDPR, IT Risk Management, IT-styrning, där begrepp som LIS, kvalitetsstyrning, regelefterlevnad, informationssäkerhet ingår. Vi har genomfört uppdrag inom såväl offentlig som privat sektor.

Kurs i GDPR

kurs4 

Vi genomför företagsanpassade utbildningar löpande!